BENGKEL MENTARAF AHLI
PPM Daerah Sungai Besar 2012


Tarikh : 13 Mac 2011
Tempat : Pusat Kegiatan Guru Sungai Besar
Kehadiran : Ahli Pasukan Latihan Daerah & Pemimpin
Objektif : Mengenal pasti keperluan aktiviti setiap unit dan pelaksaan aktiviti pada tahun 2012.

Perbincangan dalam kumpulan