UJIAN PRA PENARAFAN PENGAKAP RAJA NEGERI SELANGOR 2018


Ujian Pra Penarafan Pengakap Raja Negeri Selangor pada  23 hingga 25 Mac 2018 bertempat di Mutiara Semenyih Traning Village & Eco Resort, Semenyih.
UJIAN SIKAP PENGAKAP REMAJA DAERAH SABAK BERNAM

Ujian Sikap Pengakap Remaja kepada Calon-Calon Pengakap Raja PPM Daerah Sungai Besar & Sabak Bernam pada 2-4 Mac 2018 bertempat di Kem Sri Lang, SBPI Sabak Bernam
TAHNIAH & SYABAS KEPADA TN. MOHD HUSSAIRY SIDEK


Pengkalungan Manikayu dan Penyampaian Sijil 3 Butir kepada Encik Mohd Hussairy Bin Sidek, Pen. Pesuruhjaya (Program) Daerah Sungai Besar pada 19 Januari 2018 bertempat di Ibu Pejabat PPM, Kuala Lumpur. Majlis telah disempurnakan oleh Tn. Hj. Ishak Mohd Jonid, Pesuruhjaya Latihan Negara.


TAKLIMAT PENDAFTARAN KEAHLIAN TAHUNAN PPM DAN TAKLIMAT MODUL PELAKSANAAN SKIM LENCANA PKK, PM, PR DAERAH SABAK BERNAM TAKLIMAT PENDAFTARAN KEAHLIAN TAHUNAN PPM DAN TAKLIMAT MODUL PELAKSANAAN SKIM LENCANA PKK, PM, PR DAERAH SABAK BERNAM

Taklimat Pendaftaran Keahlian Tahunan PPM dan Taklimat Modul Pelaksanaan Skim Lencana PKK, PM, PR  Daerah Sabak Bernam pada 11 Januari 2018 bertempat di Makmal Komputer Bestari, SMK Sungai Besar, Selangor


MESYUARAT AGUNG TAHUNAN PPM DAERAH SUNGAI BESAR 2018-2019

Mesyuarat Agung Tahunan Persekutuan Pengakap Malaysia (PPM) Daerah Sungai Besar 2018-2019 pada 11 Januari 2018 bertempat di Bilik Galeri Bestari, SMK Sungai Besar, Selangor


MAJLIS PENGAKAP DAERAH SUNGAI BESAR 2018-2019

Syabas & Tahniah
Majlis Pengakap Daerah Sungai Besar 2018-2019

PENDAFTARAN KEAHLIAN TAHUNAN PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA (PPM) TAHUN 2018

Pendaftaran keahlian tahunan PPM adalah termaktub dalam Akta Parlimen No.38, Tahun 1968 dengan Pindaan-pindaan No.143, Tahun 1974 dan No.409, Tahun 1989 dan Dasar Peraturan-Peraturan Persekutuan Pengakap Malaysia seperti berikut:

Perkara 44 Seksyen VII
Bancian tahunan dan pendaftaran semula semua kumpulan dan Persekutuan-Persekutuan Tempatan adalah dijalankan pada tiap-tiap tahun.

Perkara 46 Seksyen VII
Penyata banci dan pendaftaran semula yang lengkap bagi semua kumpulan dan Persekutuan-Persekutuan Tempatan mestilah dihantar ke ibu pejabat sebelum 31 Januari tiap-tiap tahun.

Perkara 47 Seksyen VII
Kegagalan menghantar banci dan pendaftaran semula bagaimana dikehendaki dalam Peraturan 46 akan menyebabkan kumpulan-kumpulan yang berkenaan dengan sendirinya dipotong daripada pendaftaran, dan bagi sesuatu Persekutuan Tempatan yang gagal menghantar penyata-penyata bagi kumpulan-kumpulannya, Persekutuan Tempatan itu akan dengan sendirinya dipotong daripada pendaftaran. Dalam semua perkara di atas, semua Tauliah, Sijil dan Surat Perlantikan,Lencana-lencana, wang dan harta hendaklah dengan tiada berlengah lagi diserahkan kepada Pesuruhjaya Daerah dan Pegawai-Pegawai Majlis Pengakap Negeri dan Pegawai-Pegawai Persekutuan Tempatan, dan kepada Pesuruhjaya Negeri dan pegawai-pegawai Majlis Pengakap Negeri kiranya Persekutuan-Persekutuan Tempatan yang dimansuhkan. Mulai daripada 1 Mac pada tiap-tiap tahun semua kumpulan yang telah dipotong pendaftaran dan semua ahli dalam kumpulan-kumpulan itu tidak lagi menjadi ahli Persekutuan, dan tindakan akan diambil mengikut perbekalan-perbekalan yang tersebut dalam Akta (Perbadanan) Persekutuan Pengakap Malaysia 1968 bekenaan perkara-perkara mengenai mereka dan tidak menjadi ahli Persekutuan.

Kadar bayaran pendaftaran kumpulan dan yuran keahlian pengakap yang baharu bagi tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh PPM adalah seperti berikut:

BIL.
PENDAFTARAN KEAHLIAN
YURAN (RM)
1.     
Kumpulan Baharu
RM 10.00
2.     
Pengakap Kanak-kanak / Muda / Remaja
RM 7.00
3.     
Pengakap Kelana / Pemimpin, Pen. Pemimpin
RM 10.00
4.     
Pesuruhjaya / Pen. Pesuruhjaya / Ahli Biasa
RM 10.00

Sehubungan itu, untuk memastikan proses membaharui pendaftaran kumpulan dan yuran keahlian bagi tahun 2018 berjalan lancar, pihak tuan diminta menggunakan Borang PPM 1(A) dan  PPM 1(B) dalam format excel yang boleh di muat turun di:
Seterusnya, pemimpin kumpulan hendaklah mengikut langkah-langkah berikut:
  • Pembaharuan pendaftaran keahlian  pemimpin, ahli pengakap dan ahli biasa kumpulan hendaklah dibuat menggunakan ‘‘sheet’ Borang PPM 1(A). Sila tambah baris sekiranya baris yang disediakan tidak mencukupi. Pindahkan perangkaan keahlian ke borang kawalan ‘sheet’ Borang PPM 1(B).
  • Softcopy Borang PPM 1(A) dan Borang PPM 1(B) hendaklah dihantar ke alamat email ppmsungaibesar@gmail.com
  • Bayaran pendaftaran hendaklah dimasukkan terus ke akaun Majlis Pengakap Negeri Selangor - Maybank: 014020416589. Sila sertakan salinan slip bank sebagai bukti bayaran untuk rujukan.
  • Cetak dua (2) salinan Borang PPM 1(A) dan dua (2) salinan Borang PPM 1(B). Borang yang telah lengkap dan disahkan oleh kuasa penganjur hendaklah di hantar melalui serahan tangan kepada Pesuruhjaya Pengakap Daerah Sungai Besar sebelum atau pada 28 Februari 2018 (Rabu) jam 5.00 petang.
  • PPM Daerah Sungai Besar akan mengeluarkan resit penerimaan pembayaran kepada kumpulan yang telah menjelaskan yuran pendaftaran keahlian 2018.
Pegawai-pegawai yang boleh dihubungi bagi urusan pendaftaran keahlian PPM bagi tahun 2018:

BIL.
NAMA PEGAWAI
NO. TELEFON
1.     
Encik Jamali bin Jaruti
Pesuruhjaya Pengakap Daerah Sungai Besar
013-3986317
2.     
Encik Mazzaid bin Mazelan
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah
(Pentadbiran dan ICT)
013-2371955
3.     
Encik Mohammad Hafizzudin bin Misry
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah
(Tugas Khas Pembangunan Pengakap)
012-3699267
73 de ADC Pentadbiran & ICT
PPMD Sungai Besar