PENDAFTARAN KEAHLIAN TAHUNAN PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA (PPM) 2019


Pendaftaran keahlian tahunan PPM adalah termaktub dalam Akta Parlimen No.38, Tahun 1968 dengan Pindaan-pindaan No.143, Tahun 1974 dan No.409, Tahun 1989 dan Dasar Peraturan-Peraturan Persekutuan Pengakap Malaysia seperti berikut:

Perkara 44 Seksyen VII
Bancian tahunan dan pendaftaran semula semua kumpulan dan Persekutuan-Persekutuan Tempatan adalah dijalankan pada tiap-tiap tahun.

Perkara 46 Seksyen VII
Penyata banci dan pendaftaran semula yang lengkap bagi semua kumpulan dan Persekutuan-Persekutuan Tempatan mestilah dihantar ke ibu pejabat sebelum 31 Januari tiap-tiap tahun.

Perkara 47 Seksyen VII
Kegagalan menghantar banci dan pendaftaran semula bagaimana dikehendaki dalam Peraturan 46 akan menyebabkan kumpulan-kumpulan yang berkenaan dengan sendirinya dipotong daripada pendaftaran, dan bagi sesuatu Persekutuan Tempatan yang gagal menghantar penyata-penyata bagi kumpulan-kumpulannya, Persekutuan Tempatan itu akan dengan sendirinya dipotong daripada pendaftaran. Dalam semua perkara di atas, semua Tauliah, Sijil dan Surat Perlantikan,Lencana-lencana, wang dan harta hendaklah dengan tiada berlengah lagi diserahkan kepada Pesuruhjaya Daerah dan Pegawai-Pegawai Majlis Pengakap Negeri dan Pegawai-Pegawai Persekutuan Tempatan, dan kepada Pesuruhjaya Negeri dan pegawai-pegawai Majlis Pengakap Negeri kiranya Persekutuan-Persekutuan Tempatan yang dimansuhkan. Mulai daripada 1 Mac pada tiap-tiap tahun semua kumpulan yang telah dipotong pendaftaran dan semua ahli dalam kumpulan-kumpulan itu tidak lagi menjadi ahli Persekutuan, dan tindakan akan diambil mengikut perbekalan-perbekalan yang tersebut dalam Akta (Perbadanan) Persekutuan Pengakap Malaysia 1968 bekenaan perkara-perkara mengenai mereka dan tidak menjadi ahli Persekutuan.

Kadar bayaran pendaftaran kumpulan dan yuran keahlian pengakap bagi tahun 2019 yang telah ditetapkan oleh PPM adalah seperti berikut:

BIL.
PENDAFTARAN KEAHLIAN
YURAN (RM)
1.     
Kumpulan Baharu
RM 10.00
2.     
Pengakap Kanak - Kanak / Muda / Remaja
RM 7.00
3.     
Pengakap Kelana / Pemimpin / Pen. Pemimpin
RM 10.00
4.     
Pesuruhjaya / Pen. Pesuruhjaya / Ahli Biasa
RM 10.00

Sehubungan itu, untuk memastikan proses membaharui pendaftaran kumpulan dan yuran keahlian bagi tahun 2019 berjalan lancar, pihak tuan diminta menggunakan Borang PPM 1(A) dan  PPM 1(B) dalam format excel yang boleh di muat turun di:
Seterusnya, pemimpin kumpulan hendaklah mengikut langkah-langkah berikut:
  • Pembaharuan pendaftaran keahlian  pemimpin, ahli pengakap dan ahli biasa kumpulan hendaklah dibuat menggunakan ‘‘sheet’ Borang PPM 1(A). Sila tambah baris sekiranya baris yang disediakan tidak mencukupi. Pindahkan perangkaan keahlian ke borang kawalan ‘sheet’ Borang PPM 1(B).
  • Softcopy Borang PPM 1(A) dan Borang PPM 1(B) hendaklah dihantar ke alamat email ppmsungaibesar@gmail.com
  • Bayaran pendaftaran hendaklah dimasukkan terus ke akaun Majlis Pengakap Negeri Selangor - Maybank: 014020416589Sila sertakan salinan slip bank sebagai bukti bayaran untuk rujukan.
  • Cetak dua (2) salinan Borang PPM 1(A) dan dua (2) salinan Borang PPM 1(B). Borang yang telah lengkap dan disahkan oleh kuasa penganjur hendaklah di hantar melalui serahan tangan kepada Pesuruhjaya Pengakap Daerah Sungai Besar sebelum atau pada 28 Februari 2019 (Khamis) jam 5.00 petang.
  • PPM Daerah Sungai Besar akan mengeluarkan resit penerimaan pembayaran kepada kumpulan yang telah menjelaskan yuran pendaftaran keahlian 2019.
Pegawai-pegawai yang boleh dihubungi bagi urusan pendaftaran keahlian PPM bagi tahun 2019:

BIL.
NAMA PEGAWAI
NO. TELEFON
1.    
Tuan Jamali bin Jaruti
Pesuruhjaya Pengakap Daerah Sungai Besar
013-3986317
2.     
En. Mazzaid bin Mazelan
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah
(Pentadbiran, MoP dan ICT)
013-2371955
3.     
En. Mohammad Hafizzudin bin Misry
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah
(Tugas Khas Pembangunan Pengakap)
012-3699267
73 de ADC Pentadbiran, MoP & ICT
PPMD Sungai Besar

TATACARA PENILAIAN PRESTASI PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA

TATACARA PENILAIAN PRESTASI
PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA

Oleh:
Jawatankuasa Sumber Dewasa Kebangsaan

KENALI BARISAN KEPIMPINAN PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA


Mej. Jen. (B) Prof. Dato’ Dr Hj Mohd Zin Bidin
Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara

LAPORAN PASUKAN LATIHAN NEGERI SELANGOR SEHINGGA 31 OKTOBER 2018

Laporan Pasukan Latihan PPM Negeri Selangor 2018

LAPORAN PROGRAM 2018 & PERANCANGAN PROGRAM 2019 PPM NEGERI SELANGOR

Laporan Program PPM Negeri Selangor 2018


&

Perancangan Program PPM Negeri Selangor 2019

TATACARA PEMAKAIAN PAKAIAN SERAGAM LATIHAN UNTUK JURULATIH ANTARABANGSA, PENOLONG JURULATIH KEBANGSAAN DAN PEMEGANG MANIKAYU 2 BUTIR

PEKELILING PASUKAN LATIHAN NEGARA BILANGAN 1 TAHUN 2018

Tarikh Berkuat Kuasa: 13 Disember 2018

Klik Disini Untuk Baca Pekeliling PPM-21/3(061)/2018

SELAMAT TAHUN BARU 2019

Ikhlas Daripada:

Persekutuan Pengakap Malaysia
Daerah Sungai Besar