PENDAFTARAN KEAHLIAN TAHUNAN PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA (PPM) DAERAH SUNGAI BESAR TAHUN 2023Assalamualaikum Wrt. Wbt. dan Pengakap.

Tuan/Puan,

PENDAFTARAN KEAHLIAN TAHUNAN PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA (PPM) DAERAH SUNGAI BESAR TAHUN 2023

Kadar bayaran pendaftaran kumpulan dan yuran keahlian pengakap bagi tahun 2023 yang telah ditetapkan oleh PPM adalah seperti berikut:

1) Kumpulan Baharu (RM50.00)
2) Pengakap Lebah (Prasekolah), PKK, PM, PR (RM7.00)
3) PK, Pemimpin, Pen. Pemimpin (RM10.00)
4) DC, ADC, Ahli Biasa (RM10.00)

Bagi memastikan proses membaharui pendaftaran kumpulan dan yuran keahlian bagi tahun 2023 berjalan lancar, tuan/puan diminta menggunakan Borang PPM 1(A) dan PPM 1(B) 2023 terkini yang boleh dimuat turun (download) melalui link url seperti berikut: https://bit.ly/Borang_1A_2023

Seterusnya, tuan/puan hendaklah mengikuti proses pendaftaran keahlian PPM. Sila ikuti proses tersebut disini: https://bit.ly/DaftarKeahlianPPM2023

Tarikh tutup pendaftaran keahlian tahunan PPM tahun 2023 bagi PPM Daerah Sungai Besar adalah ditetapkan sebelum atau pada 30 Jun 2023 (Jumaat) jam 5.00 petang. Urusan pendaftaran keahlian selepas tempoh berkenaan, tidak akan dilayan.

Perhatian dan kerjasama tuan/puan berhubung perkara ini didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA MELALUI KEPENGAKAPAN”

Saya yang menjalankan tugas,

MAZZAID BIN MAZELAN K.B;P.A
ADC (Pendaftaran, Data & Laporan)
PPM Daerah Sungai Besar

Tarikh: 5 Mei 2023

PENDAFTARAN KEAHLIAN TAHUNAN PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA (PPM) 2021


Kadar bayaran pendaftaran kumpulan dan yuran keahlian pengakap yang baharu bagi tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh PPM adalah seperti berikut:

BIL.

PENDAFTARAN KEAHLIAN

YURAN (RM)

1.     

Pengakap Lebah / Kanak - Kanak / Muda / Remaja

RM 7.00

2.     

Pengakap Kelana / Pemimpin / Pen. Pemimpin / Pesuruhjaya / Pen. Pesuruhjaya / Ahli Biasa / Persaudaraan B-P / Persaudaraan Pengakap Raja

RM 10.00

3.     

Kumpulan Baru

RM 50.00

4.     

Kumpulan Baru IPTA/IPTS

RM 100.00

5.     

Salinan Sijil Kumpulan

RM 20.00


Sehubungan itu, untuk memastikan proses membaharui pendaftaran kumpulan dan yuran keahlian bagi tahun 2021 berjalan lancar, pihak tuan diminta menggunakan Borang PPM 1(A) dan  PPM 1(B) 2021 dalam format excel yang boleh di muat turun di melalui link berikut: muat turun di sini.

 Seterusnya, pemimpin kumpulan hendaklah mengikut langkah-langkah berikut:
 • Pembaharuan pendaftaran keahlian  pemimpin, ahli pengakap dan ahli biasa kumpulan hendaklah dibuat menggunakan ‘‘sheet’ Borang PPM 1(A). Sila tambah baris sekiranya baris yang disediakan tidak mencukupi. Pindahkan perangkaan keahlian ke borang kawalan ‘sheet’ Borang PPM 1(B).
 • Bayaran pendaftaran hendaklah dimasukkan terus ke akaun Majlis Pengakap Negeri Selangor - Maybank: 014020416589Sila sertakan salinan slip bank sebagai bukti bayaran untuk rujukan.
 • Cetak dua (2) salinan Borang PPM 1(A) dan dua (2) salinan Borang PPM 1(B). Borang yang telah lengkap dan disahkan oleh kuasa penganjur hendaklah di hantar melalui serahan tangan kepada Pesuruhjaya Pengakap Daerah Sungai Besar sebelum atau pada 31 Mac 2021 (Rabu) jam 5.00 petang.
 • PPM Daerah Sungai Besar akan mengeluarkan resit penerimaan pembayaran kepada kumpulan yang telah menjelaskan yuran pendaftaran keahlian 2021.
 • Pegawai-pegawai yang boleh dihubungi bagi urusan pendaftaran keahlian PPM bagi tahun 2021:
BIL.
NAMA PEGAWAI
NO. TELEFON
1.     
En. Jamali bin Jaruti
Pesuruhjaya Pengakap Daerah Sungai Besar
013-3986317
2.     
En. Mazzaid bin Mazelan
Penolong Pesuruhjaya Daerah Sungai Besar (Pengurusan & Pentadbiran)
013-2371955

Sila klik link berikut untuk memuat turun:


Sila klik link berikut untuk memuat turun:


TAKLIMAT PENGURUSAN PEMIMPIN PENGAKAP DAERAH SUNGAI BESAR BIL.1/2021 SECARA DALAM TALIAN


 

PENDAFTARAN KEAHLIAN TAHUNAN PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA (PPM) 2020


Kadar bayaran pendaftaran kumpulan dan yuran keahlian pengakap yang baharu bagi tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh PPM adalah seperti berikut:

BIL.
PENDAFTARAN KEAHLIAN
YURAN (RM)
1.     
Kumpulan Baharu
RM 10.00
2.     
Pengakap Lebah / Kanak - Kanak / Muda / Remaja
RM 7.00
3.     
Pengakap Kelana / Pemimpin / Pen. Pemimpin
RM 10.00
4.     
Pesuruhjaya / Pen. Pesuruhjaya / Ahli Biasa
RM 10.00

Sehubungan itu, untuk memastikan proses membaharui pendaftaran kumpulan dan yuran keahlian bagi tahun 2020 berjalan lancar, pihak tuan diminta menggunakan Borang PPM 1(A) dan  PPM 1(B) 2020 dalam format excel yang boleh di muat turun di melalui link berikut: muat turun di sini.

 Seterusnya, pemimpin kumpulan hendaklah mengikut langkah-langkah berikut:
 • Pembaharuan pendaftaran keahlian  pemimpin, ahli pengakap dan ahli biasa kumpulan hendaklah dibuat menggunakan ‘‘sheet’ Borang PPM 1(A). Sila tambah baris sekiranya baris yang disediakan tidak mencukupi. Pindahkan perangkaan keahlian ke borang kawalan ‘sheet’ Borang PPM 1(B).
 • Bayaran pendaftaran hendaklah dimasukkan terus ke akaun Majlis Pengakap Negeri Selangor - Maybank: 014020416589. Sila sertakan salinan slip bank sebagai bukti bayaran untuk rujukan.
 • Cetak dua (2) salinan Borang PPM 1(A) dan dua (2) salinan Borang PPM 1(B). Borang yang telah lengkap dan disahkan oleh kuasa penganjur hendaklah di hantar melalui serahan tangan kepada Pesuruhjaya Pengakap Daerah Sungai Besar sebelum atau pada 13 Mac 2020 (Jumaat) jam 5.00 petang.
 • PPM Daerah Sungai Besar akan mengeluarkan resit penerimaan pembayaran kepada kumpulan yang telah menjelaskan yuran pendaftaran keahlian 2020.
 • Pegawai-pegawai yang boleh dihubungi bagi urusan pendaftaran keahlian PPM bagi tahun 2020:
BIL.
NAMA PEGAWAI
NO. TELEFON
1.     
En. Jamali bin Jaruti
Pesuruhjaya Pengakap Daerah Sungai Besar
013-3986317
2.     
En. Mazzaid bin Mazelan
Penolong Pesuruhjaya Daerah Sungai Besar (Pengurusan & Pentadbiran)
013-2371955

Sila klik link berikut untuk memuat turun:


Sila klik link berikut untuk memuat turun:

UNDANG-UNDANG KECIL PASUKAN LATIHAN MALAYSIA

Sila klik link berikut untuk maklumat lanjut:

DASAR PASUKAN LATIHAN NEGERA

Sila klik link berikut untuk maklumat lanjut:

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENILAI ANUGERAH BP 2020 NEGERI SELANGOR 2020

Sila klik link berikut untuk maklumat lanjut:

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENARAFAN PENGAKAP RAJA NEGERI SELANGOR 2020

Sila klik link berikut untuk maklumat lanjut:

MAJLIS PELANTIKAN PESURUHJAYA PENGAKAP PERINGKAT NEGERI SELANGOR BAGI PENGGAL 2020 - 2021

Barisan Penolong Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Selangor dan Pesuruhjaya Ibu Pejabat Pengakap Negeri

Barisan Pesuruhjaya Daerah Negeri Selangor

Sila klik link berikut untuk maklumat lanjut:
STRUKTUR ORGANISASI PPM NEGERI SELANGOR 2020

PENDAFTARAN KEAHLIAN TAHUNAN PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA (PPM) 2019


Pendaftaran keahlian tahunan PPM adalah termaktub dalam Akta Parlimen No.38, Tahun 1968 dengan Pindaan-pindaan No.143, Tahun 1974 dan No.409, Tahun 1989 dan Dasar Peraturan-Peraturan Persekutuan Pengakap Malaysia seperti berikut:

Perkara 44 Seksyen VII
Bancian tahunan dan pendaftaran semula semua kumpulan dan Persekutuan-Persekutuan Tempatan adalah dijalankan pada tiap-tiap tahun.

Perkara 46 Seksyen VII
Penyata banci dan pendaftaran semula yang lengkap bagi semua kumpulan dan Persekutuan-Persekutuan Tempatan mestilah dihantar ke ibu pejabat sebelum 31 Januari tiap-tiap tahun.

Perkara 47 Seksyen VII
Kegagalan menghantar banci dan pendaftaran semula bagaimana dikehendaki dalam Peraturan 46 akan menyebabkan kumpulan-kumpulan yang berkenaan dengan sendirinya dipotong daripada pendaftaran, dan bagi sesuatu Persekutuan Tempatan yang gagal menghantar penyata-penyata bagi kumpulan-kumpulannya, Persekutuan Tempatan itu akan dengan sendirinya dipotong daripada pendaftaran. Dalam semua perkara di atas, semua Tauliah, Sijil dan Surat Perlantikan,Lencana-lencana, wang dan harta hendaklah dengan tiada berlengah lagi diserahkan kepada Pesuruhjaya Daerah dan Pegawai-Pegawai Majlis Pengakap Negeri dan Pegawai-Pegawai Persekutuan Tempatan, dan kepada Pesuruhjaya Negeri dan pegawai-pegawai Majlis Pengakap Negeri kiranya Persekutuan-Persekutuan Tempatan yang dimansuhkan. Mulai daripada 1 Mac pada tiap-tiap tahun semua kumpulan yang telah dipotong pendaftaran dan semua ahli dalam kumpulan-kumpulan itu tidak lagi menjadi ahli Persekutuan, dan tindakan akan diambil mengikut perbekalan-perbekalan yang tersebut dalam Akta (Perbadanan) Persekutuan Pengakap Malaysia 1968 bekenaan perkara-perkara mengenai mereka dan tidak menjadi ahli Persekutuan.

Kadar bayaran pendaftaran kumpulan dan yuran keahlian pengakap bagi tahun 2019 yang telah ditetapkan oleh PPM adalah seperti berikut:

BIL.
PENDAFTARAN KEAHLIAN
YURAN (RM)
1.     
Kumpulan Baharu
RM 10.00
2.     
Pengakap Kanak - Kanak / Muda / Remaja
RM 7.00
3.     
Pengakap Kelana / Pemimpin / Pen. Pemimpin
RM 10.00
4.     
Pesuruhjaya / Pen. Pesuruhjaya / Ahli Biasa
RM 10.00

Sehubungan itu, untuk memastikan proses membaharui pendaftaran kumpulan dan yuran keahlian bagi tahun 2019 berjalan lancar, pihak tuan diminta menggunakan Borang PPM 1(A) dan  PPM 1(B) dalam format excel yang boleh di muat turun di:
Seterusnya, pemimpin kumpulan hendaklah mengikut langkah-langkah berikut:
 • Pembaharuan pendaftaran keahlian  pemimpin, ahli pengakap dan ahli biasa kumpulan hendaklah dibuat menggunakan ‘‘sheet’ Borang PPM 1(A). Sila tambah baris sekiranya baris yang disediakan tidak mencukupi. Pindahkan perangkaan keahlian ke borang kawalan ‘sheet’ Borang PPM 1(B).
 • Softcopy Borang PPM 1(A) dan Borang PPM 1(B) hendaklah dihantar ke alamat email ppmsungaibesar@gmail.com
 • Bayaran pendaftaran hendaklah dimasukkan terus ke akaun Majlis Pengakap Negeri Selangor - Maybank: 014020416589Sila sertakan salinan slip bank sebagai bukti bayaran untuk rujukan.
 • Cetak dua (2) salinan Borang PPM 1(A) dan dua (2) salinan Borang PPM 1(B). Borang yang telah lengkap dan disahkan oleh kuasa penganjur hendaklah di hantar melalui serahan tangan kepada Pesuruhjaya Pengakap Daerah Sungai Besar sebelum atau pada 28 Februari 2019 (Khamis) jam 5.00 petang.
 • PPM Daerah Sungai Besar akan mengeluarkan resit penerimaan pembayaran kepada kumpulan yang telah menjelaskan yuran pendaftaran keahlian 2019.
Pegawai-pegawai yang boleh dihubungi bagi urusan pendaftaran keahlian PPM bagi tahun 2019:

BIL.
NAMA PEGAWAI
NO. TELEFON
1.    
Tuan Jamali bin Jaruti
Pesuruhjaya Pengakap Daerah Sungai Besar
013-3986317
2.     
En. Mazzaid bin Mazelan
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah
(Pentadbiran, MoP dan ICT)
013-2371955
3.     
En. Mohammad Hafizzudin bin Misry
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah
(Tugas Khas Pembangunan Pengakap)
012-3699267
73 de ADC Pentadbiran, MoP & ICT
PPMD Sungai Besar