10th Asia Pacific Regional Air Internet Jamboree - APR AIJ 2014

Berita bergambar
Jamboree Udara Internet Rantau Asia Pasifik Ke-10
10th Asia Pacific Regional Air Internet Jamboree
2-3 Ogos 2014
SMK Sungai Besar, Selangor.


Sinar Harian edisi Selangor&KL -  9 Ogos 2014 MS 48

Tuan Haji Mokhtar b Manijo, Pegawai Pendidikan Daerah Sabak
Bernam turut sama memeriahkan Stesyen JOTA APR AIJ 9M4CSB