SEKITAR MAJLIS BERSAMA
KETUA PESURUHJAYA PENGAKAP NEGARA

Turut hadir di Majlis Tersebut dari PPM Daerah Sungai Besar :
1. Jamali Jaruti - Pesuruhjaya Daerah
2. Khairul Azman Abdul Hamid - ADC Program
3. Ramli Bayok - ADC Latihan & Sumber Dewasa
4. Ahmad Pauzi Abdul Hamid - ADC Tugas Khas (Dokumentasi)
5. Ahmad Januri Jamil - Ketua Unit Pengakap Kelana
6. Sulaiman Akub - Ketua Unit Pengakap Muda
7. Mohd Hussairy Sidek - ADC Perhubungan

8. Saipullah Kassim - ADC Kerohanian